Vol 1, No 3 (2014)

October-December 2014

Table of Contents

Original Research Articles

Gomathi Ramaswamy, T. K. Pruthu, Kalaiselvi Selvaraj, V. M. Vinayagamurthy, Palanivel Chinnakali
PDF
131-134
Minyahil Alebachew Woldu, Molla Belay Guta, Jimma Likisa Lenjisa, Gobezie Temesgen Tegegne, Gurmu Tesafye, Hunduma Dinsa
PDF
135-141
H. N. Nagesh, P. L. Basavanna, M. R. Savitha
PDF
142-147
Joylyn Kurian, S. H. Mahesh, Akhil P. Aravind, Jacqulin Kurian
PDF
148-151
Subba Gangaraj, Das Ghanshyam
PDF
152-155
K. Divya Krishnan, K. Shreedhara Avabratha, Amita Jane D’Souza
PDF
156-159
Carolin Elizabeth George, H. Chopra, S. K. Garg, T. Bano, S. Jain, A. Kumar
PDF
160-163
Shahla Ansari, Marzieh Sabzechian, Azadeh Kiumarsi, Masoudeh Sabzechian, Tahereh Rostami, Farzaneh Rouhani
PDF
164-167

Case Reports

Ruth K. Rosenblum, Rashmi Kirpekar, Ronald W. Jimenez, John Sum
PDF
168-171
Setu Rathod, Sunil Kumar Samal, Akshay Kumar Mohapatro, Jasmina Begum, Seetesh Ghose
PDF
172-174
Menon Narayanankutty Sunilkumar
PDF
175-177
Rahul Chopra, Rohtas K. Yadav, Priya Arora, Kamal N. Rattan
PDF
178-180
B. Krishnamurthy, M. R. Savitha, Pratibha Patil
PDF
181-183
Rahul Chopra, Priya Arora, Rohtas K. Yadav
PDF
184-186
Minhajuddin Ahmed, Sona Chowdhary, Abhay Kumar, Manal Ashraf Ali
PDF
187-189
Durgesh Kumar, Rajesh Kumar Yadav, Dinesh Kumar Singh, Indra Kumar Sharma, Krishan Mohan Shukla, Mohammad Avais
PDF
190-192