Vol 8, No 8 (2021)

August 2021

Table of Contents

Original Research Articles

A. Gunasekaran
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212779
PDF
1328-1332
Nisha Jacob Arackal Jacob, Seshagiri Koripadu, Harishchandra Venkata Yanamandala
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212764
PDF
1333-1338
N. Aravind Babu
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212878
PDF
1339-1342
Porimal Kumar Das, Shubhra Prakash Paul, Md Shamim Parvej Ibne Halim, Mohammad Abdullah Al Mamun, Mohammad Monir Hossain, Mahfuza Shirin, A. H. M. Enayet Hossain, Puspanjali Biswas
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212879
PDF
1343-1348
Shabbeer Ahmed, Avula Kanthi Sagar
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212880
PDF
1349-1354
Ramaning Loni, Pruthvi Ranganath, Manisha Juvekar, Nitin Tikare, L. H. Bidari, M. M. Karva
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212757
PDF
1355-1361
A. Gunasekaran
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212778
PDF
1362-1365
Divya Verma, Sunil Kumar Singh, M. Ziauddin, Rinki Kumari
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212808
PDF
1366-1373
Shailaja V. Mane, Sharad Agarkhedkar, Dyaneshwar Upase, Tushar Kalekar, P. Sindhura
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212881
PDF
1374-1378
Sreekrishna Y., Adarsh E., Lavanya T. S.
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212882
PDF
1379-1386
Arpita Nag, Anjali Chaturvedi, Rina Kumari
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212883
PDF
1387-1395
Vamsi K. Gangalam, Deepika Vodapally
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212800
PDF
1396-1400
Rayan Dasgupta, Sumita Basu, Asha Mukherjee
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212884
PDF
1401-1408
Rubi Khan, Remiya Mohan, Mukesh Chandra Sharma
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212885
PDF
1409-1417
Bilal Ahmad Najar, Mohd Ashraf Bhat, Zul Eidain Rather, Mushtaq Ahmad Sheikh
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212886
PDF
1418-1423
N. Aravind Babu
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212887
PDF
1424-1427

Case Series

Favas Kudukkan, Bindu Athoor, Fysal Neliyathodi, Sheela P. Haweri
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212888
PDF
1428-1430

Case Reports

N. Rajeshwari, A. Savitha, J. Prahada, S. Rajkumar, G. Nandini
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212758
PDF
1431-1434
Praveen U., Datta Jhadav, Jitesh M. Thakare, Reshmi G., Priyanka Krishnan
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212889
PDF
1435-1438
Ashwini Harohalli Nagarasaraiah, Chinthan S. Gubbari, Varun Govindarajan, Chikkanarasa Reddy
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212890
PDF
1439-1441
Rajshree Rajurkar, Chanda Dangi, Gunjan Kela
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212891
PDF
1442-1444
Neha Agarwal, Rishi Shukla, Anurag Bajpai
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212892
PDF
1445-1447
Aniruddha Basak, Debaleena Dey
DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20212893
PDF
1448-1450